Urodzona 20 września 1954 roku w Piławie Górnej.
Studia w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej WSP
w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski).
Dyplom w 1999r. w Pracowni Malarstwa prof. Jana Gawrona.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, nstalacją, kolażem.
Prace w zbiorach galerii w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Romualda (Roma) Pilitsidis (z domu Maziarz)
urodziła się 20 września 1954 roku w Piławie Górnej (koło Dzierżoniowa).
Od 1968 roku mieszka w Głogowie. W roku 1992 ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych
w Głogowie – Dyplom w Pracowni Malarstwa. Studia w latach 1994 – 1999
w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
(obecnie Uniwersytet Zielonogórski). Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Jana Gawrona
w 1999 roku.
Od 1999 roku pracowała w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie, od 2000r.
na stanowisku kierownika Działu Sztuki a nstępnie na stanowisku kierownika
Działu Organizacji Wystaw Wydawnictw i Promocji. Była również kustoszem i opiekunem
kolekcji sztuki współczesnej. W roku 2003 ukończyła studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W latach 2003 – 2008 prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Od 2011 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.